Индустриални / Обществени / Други /


СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД


Метално хале с инсталация за сепариране на неопасни отпадъци
Метално хале с инсталация за сепариране на неопасни отпадъци
Метално хале с инсталация за сепариране на неопасни отпадъци


ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ ЕАД


Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС-гр.Видин ЮПЗ
Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС-гр.Видин ЮПЗ
Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС-гр.Видин ЮПЗ
Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС-гр.Видин ЮПЗ


ХБК КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ АД


Изграждане на чисти производствени помещения - Производствена база, гр. Търговище
Изграждане на чисти производствени помещения и пасарелка - Производствена база, гр. Костинброд
Изграждане на чисти производствени помещения и пасарелка - Производствена база, гр. Костинброд
Силози и филтри за активен въглен - Производствена база, гр. Костинброд


БОРО - Б. ДАЧЕВ ЕТ


Изграждане на производствена и складова база на фирма БОРО - с.Мрамор, м. Стопански двор


САКСА ООД


Бензиностанция КРУИЗ - Правец, гр. Правец
Бензиностанция КРУИЗ - Първа Бъларска Армия - гр. София
Изграждане на бензиностанция Аванти - гр. Долна баня


ЛИБРАКОМ ООД


Бензиностанция КРУИЗ - Живково - първокласен път Ихтиман-Самоков


МИРЕКС АВТО ООД


Автосервиз и магазин за авточасти, кв. Овча купел, ул. Обиколна, гр. София
Автосервиз и магазин за авточасти, кв. Овча купел, ул. Обиколна, гр. София


Тангра АВ ООД


Производствен корпус на Тангра АВ ООД, гр. София, бул. Европа 174
Производствен корпус на Тангра АВ ООД, гр. София, бул. Европа 174


КЕН АД гр. Стара Загора


Производствен корпус с административна част - пристройка   *   Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели
Производствен корпус с административна част - пристройка   *   Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели
Производствен корпус с административна част - пристройка   *   Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели
Производствен корпус с административна част - пристройка   *   Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели


Top