Фирма 'ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД - гр. София е  строителна фирма, основана през 1995 г. ф. дело №: 18376 на СГС.

Специализирана е  в цялостното изграждане на:

  • промишлени сгради и съоръжения;
  • предприятия на хранително-вкусовата промишленост;
  • складови, търговски, административни сгради,бензиностанции и др.

с основна дейност: Производство и Строителство на метални конструкции

1 Индустриални обекти 1 Обществени обекти 2 Други обекти

 Фирма 'ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД извършва и:

  • Проектиране на сгради и съоръжения
  • Строителство - сглобяеми стоманобетонни конструкции
  • Строителство - монолитни стоманобетонни конструкции
  • Изпълнение на износоустойчиви бетонови настилки
  • Вносител на изолационни панели и ламарина

Член е на Българската строителна камара от 2000г./Удостоверение №10405/ .
След вливането на БСтр.К  през 2006г. в Камарата на строителите в България  продължава като член  на КСБ.