ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – кв. Суходол, гр. София

Метално хале с инсталация за сепариране на неопасни отпадъци- пълен инженеринг

Инвеститор

Местоположение