Месопреработвателно предприятие “КЕН” АД: Производствен корпус с административна част – пристройка

Производствен корпус с административна част – пристройка :Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели 2012г.

Инвеститор

Местоположение