Производствена и складова база сухи строителни смеси “БОРО – Б.ДАЧЕВ” ЕТ

Производствена и складова база сухи строителни смеси /лепила шпакловки и др./
1.Производствен корпус 1-2
2.Складово хале за готова продукция с навес №1
3.Складово хале за пясък със сушилна инсталация
4.Складово хале за готова продукция №2
5.Площадкова канализация и водопровод
6.Производствена база – Разширение
7.Автокантар 60т

Инвеститор

Местоположение