“Търговска лига”-Разширение и реконструкция – гр.София бул.”Г.М.Димитров”№1

Разширение и реконструкция Национален аптечен център

Инвеститор

Местоположение