Укрепване на покрива на стълбищна клетка в жилищна кооперация

Инвеститор

Местоположение