Реконструкция и разширение на месопреработвателно предприятие на фирма “КЕН” АД

Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели 2019г.

Инвеститор

Местоположение