Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС – гр.Видин

Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС – пълен инженеринг

Инвеститор

Местоположение