ДК3 -Преградна стена- метална конструкция -Главболгарстрой АД

* Изграждане на преградна стена; *Изграждане на трирамена стълба; *Противопожарна стълба; *Конзолен тип плъзгаща се врата- 10м

Инвеститор

Местоположение