Текущ ремонт на тераси и покривна конструкция на сграда на пансион”КАКАЧ”,гр. София

Инвеститор

Местоположение