Смяна предназначението на апартамент в магазини гр. София, ул. Аксаков

Заготовка и монтаж на метална конструкция

Инвеститор

Местоположение