Надстройка на къща, ул.Криволак гр. София

Промяна на предназначението на “Ателие” в “Жилище”, основен ремонт на покрив и изграждане на капандура

Местоположение