Производствен корпус – “ТАНГРА АВ”ООД

Изграждане на Производствен корпус- Производствено търговски център ТАНГРА АВ

Инвеститор

Местоположение