Преместваемо декорно съоражение без места за публика в м. Национален Киноцентър София-Бояна”-Укрепване на ограждане от бетонови блокове и изработка на врати

Инвеститор

Местоположение